Projekty koncepcyjne oraz projekty wykonawcze:

  • Ogrodów przydomowych w zakresie tworzenia nowych ogrodów oraz rewaloryzacji już istniejących
  • Terenów zieleni miejskiej (parki, skwery)
  • Terenów rekreacyjnych

Dodatkowo:

  • Inwentaryzacje istniejącej roślinności
  • Usługę doradztwa
  • Projekty doboru roślin w projektach architektonicznych
  • Pełnienie nadzoru autorskiego oraz inwestorskiego przy realizacji terenów zieleni

Ceny usług są ustalane indywidualnie, w zależności od kilku czynników m.in. od powierzchni terenu opracowania oraz oczekiwań klienta.